Dr. Nagy Zoltán publikációi - Hol a boldogság?

Hol a boldogság?
Mindenki a boldogságot keresi. Márai azt írta a Füves Könyvben, hogy az ember folyton kergeti de utol nem éri sohasem. Hamvas Béla arról ír, hogy a modern ember a saját körülményeinek "peremfeltételeinek" javításától reméli a boldogságát, vagyis azt hiszi, boldoggá teszi az anyagi javak megszerzése, amire a fogyasztói társadalom sarkalja. Az állandó gyarapodási kényszer az újabb, a nagyobb megszerzése , a materiális javak birtoklása a birtoklás vágya tévútra viszi a boldogságra törekvő embert. A fogyasztói társadalom a boldogság ígéretére alapul, de ez valójában nem más, mint a sóvárgás, az állandó elégedetlenség indukálása és fenntartása, ami távol esik a boldogságtól az igéretek ellenére.

Az analitikusan orientált pszichológusok egy része érzelmi oldalról közelíti meg a boldogság problémáját. Úgy vélik, hogy az életben olykor-olykor felsziporkázó csoda, extázis, amely térből, időből kiemelkedve egy pillanatos örömállapotot, mámort jelenti. Megitélésem szerint ez a felfogás sem közelití meg a felvetett kérdés lényegét. Nem hiszem, hogy pusztán ezek az önfeledt pillanatok önmagukban boldoggá tehetnek bárkit.

A szociológiai, filozófiai, vagy akár neurobiológiai megközelítés a "boldogság probléma" számos aspektusát világította meg, ugyanakkor a boldogság tanításának önjelölt prófétáival is találkozunk a könyvpiacon, vagy különböző személyiségfejlesztő kurzusokon.

Talán közelebb kerülünk a kérdéshez, ha a boldogság állapotát az életkorhoz kötötten vizsgáljuk. A karácsonyfa elött álló unokáim arcának ragyogása megértet velem valamit a boldogságból. A kamaszkor érzelmi viharai az első szerelem boldogsága, vagy boldogtalansága más dimenziót jelent. A fiatal felnőtt kor a párválasztás, a pályakezdés időszaka, ahol a hangsúlyok újra másra kerülnek. Az érett felnőttkor a kiteljesedés időszaka, az önmegvalósítás kora, ahol az értékrend az értékorientáció határozza meg a boldogságra törekvés stratégiáját. A morális kérdések itt vetődnek fel teljes súlyukkal. Az időskor pedig jó esetben a bölcsesség, a megbékélés kora, amikor túlsúlyba kerülnek a szellemi értékek, lecsendesednek a vágyak. A boldogságra törekvés igazi próbája a bölcs szembenézés a mindenki számára elkerülhetetlennel. ...bővebben