Prof. Dr. Nagy Zoltán

Üdvözlöm neurológiai és pszichiátriai szakrendelésem honlapján!

Az ideg - elmegyógyászati betegségek területén gyakran felmerül az igény, hogy a páciens privát körülmények között beszélje meg problémáját, második szakvéleményt kapjon, vagy csupán eligazítást a betegségével kapcsolatos számtalan valós, gyakran téves információban.
Több, mint 40 év szakmai gyakorlata, a gyógyításban, oktatásban, kutatásban eltöltött idő bátorítanak arra, hogy segítséget ígérjek azoknak, akik az agyi érbetegségek, a neurológia más területei vagy a neurológia és a pszichiátria határterületét érintő betegségben szenvednek. Akik hozzám fordulnak, leggyakrabban múló idegrendszeri tünetekkel, emlékezési problémákkal, a stroke kockázataival ( magas vérnyomás, elhízás, cukorbetegség ), vagy depresszióval, Parkinson kórral kapcsolatban keresnek fel.

Szakrendelésünk több mint 10 évvel ezelőtt indult a betegek ezen igényeinek kiszolgálására.

Szakmai életrajz

1969-ben patológus szakképesítést szerzett. 1971-ben az akkori II.sz. Neurológiai és Pszichiátriai Klinikára került. Itt 1974-ben neurológiából, 1977-ben pszichiátriából szakvizsgát tett, 1980-ban neuropathológiai képesítést szerzett. 1981-ben lett a klinika Cerebrovascularis osztályának vezetője és az Ér és Szívsebészeti Klinika konziliáriusa. A klinikán a betegellátó oktató és kutató tevékenység mellett a Neuropathológiai laboratórium munkatársaként a kliniko-patológiai munkában, illetve a kisérletes neuropathológiai munkában is részt vett.

Időközben adjunktus, docens, majd 1991-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 1980-tól kezdődően egyre nagyobb szakmai önállóságot élvezve kutatócsoportot hozott létre. ...bővebben

Hosszabb tanulmányutak

Berlin, Charité 1969, 1976 (3-3 hónap)
Prága, Tudományos Akadémia Fiziológiai Kutató Csoportja 1974 (6hónap)
Montreál, Mc Gill Egyetem Neurológiai Intézete 1977-79 (27 hónap), 1982 (3 hónap)
Moszkva, Neurológiai Intézet 1980 (3 hónap)
Bethesda (USA) NIH NINCDS Neurobiológiai Laboratórium1984-1986 (27 hónap)

Tudományos pálya

1981-ben az Orvostudományok Kandidátusa, 1992-ben az Orvostudományok Doktora címet nyeri el. 3 alkalommal javasolják az MTA levelező tagságára. Mint köztestületi tag 2 alkalommal választott képviselő az Akadémia Orvosi Osztályán .
1990-1994 között az OTKA Élettudományi Szakbizottság tagja, illetve ugyanebben az időben a Magyar Akkreditációs Bizottság Orvosi Szakbizottság tagja, 2002-2006 között az MTA Orvosi Osztályának Konzervatív Orvostudományi Doktori Bizottságának tagja.
2008-tól az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományetikai Bizottságának tagja (ETT-TUKEB).
1988-tól 2008-ig a Neurológiai Szakmai Kollégium tagja, 1990-1995 között elnöke. Ugyancsak ebben az időben tagja volt az Angiológiai, valamint a Geriatriai Szakmai Kollégiumoknak. 2010-től.a Szakmai Kollágium Neurológiai Tagozatának elnöke.

Oktatói tevékenység

Irányítása alatt 22 hallgató védte meg PhD téziseit. Jelenleg 4 PhD hallgatóval dolgozik. Rendszeresen tart tantermi és továbbképző előadásokat.

Publikációs tevékenység

  • 228 közéleménye jelent meg (IF 270.844 /2011.november/)

  • citáció index:2571 (független hivatkozás.2296) /2011 nov/

  • 43 könyvfejezetben dolgozta fel eredményeit.

Tudományos Társasági Tagságok

Magyar Idegtudományi Társaság
Magyar Élettani Társaság
Magyar Ideg és Elmegyógyászok Társasága (2008-ig vezetőségi tag)
Magyar Stroke Társaság (alapító elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnök)
Magyar Hipertónia Társaság (2006-ig vezetőségi tag)
Magyar Neuropathológus Társaság
Közép és Kelet-európai Stroke Társaság (alapító elnöke)
Délkelet-európai Neuropszichiátriai Társaság
Nemzetközi Stroke Társaság (1990-2000 nemzetközi bizottság tagja)
Európai Stroke Konferencia (1994-2002 tudományos bizottság tagja)
Amerikai Neurológus Akadémia
International Brain Research Organisation (IBRO)

Elismerése, kitüntetései

Kiváló orvos 1988
Springer Kiadó nívó díja 1999
Orvosi Hetilap Markusovszky díj 2000, 2005
Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola kíváló PhD oktató 2001, 2008
Életmű díj Sanofi Chinoin , 2004
Gömöri Pál emlékérem 2004
Fehér Dániel díj (Magyar Professzorok Világtanácsa) 2006
Ideggyógyászati Szemle legjobb közlemény díj 2008
Magyar Köztársaság Lovagkeresztje 2011